Termeni și condiții

Acești termeni și condiții au fost revizuiți la data de 30/09/2022

Te rugăm să citești cu atenție acești Termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciile noastre.

1. INTRODUCERE

1.1. GoIT Group SRL, societate privată cu răspundere limitată, constituită şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din Romania, cu sediul în 333, Ion Mihalache Blvd., Bloc 17, Staircase Ap., Ap. 33, Bucharest , având nr. de înregistrare 47054562, reprezentată legal de către dl. Vadym Demidov (GoIT sau noi) este un grup internațional de companii care oferă servicii online și materiale care ajută la dobândirea de noi abilități și la începerea unei noi cariere într-o industrie înfloritoare.

1.2. Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și alte contracte și politici relevante, stabilesc cadrul relației dintre dvs., ca utilizator al acestui website (Site) și GoIT, ca Prestator de servicii.

1.3. Acești Termeni constituie un acord valabil și executoriu cu noi și, prin utilizarea acestui Site, acceptați acești Termeni. Puteți salva o copie a acestor Termeni pentru referințe suplimentare. Este important să înțelegeți conținutul acestor Termeni. Vă rugăm să ne contactați la [email protected] dacă aveți întrebări despre acești Termeni.

1.4. Din când în când, acești termini pot fi modificați în mod unilateral de noi. Astfel de modificări devin efective odată publicate pe Site fără nicio notificare prealabilă. Este posibil (dar nu obligatoriu) să fiți notificat prin e-mail sau în alt mod cu privire la modificarea viitoare a acestor Termeni din când în când. Vă încurajăm să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

1.5. Dacă orice parte a acestor Termeni este considerată invalidă în conformitate cu orice reglementare sau decizie aplicabilă a unei autorități relevante, acea parte va fi înlăturată de la aplicare, astfel încât restul Condițiilor să rămână neafectate și să se aplice în măsura maximă permisă.

ACESTI TERMENI INCLUD UN ACORD DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚARE LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ CARE SE APLICĂ TUTUROR CERERILOR DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ÎMPOTRIVA GoIT. VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE, SUNT REDATE ÎN CLAUZA 10; ELE AFECTĂ DREPTURILE DVS. LEGALE. TERMENII ACORDULUI DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ NU SUNT APLICABILE DACĂ AVEȚI REȘEDINȚA ÎNTR-O ȚĂRĂ ÎN CARE SISTEMUL JURIDIC NU RECUNOAȘTE ACESTE ARANJAMENTE. CU TOATE ACESTEA, ACORDUL DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ SE VOR APLICA ÎNTOTDEAUNA ÎN MĂSURA PERMISĂ DE SISTEMUL LEGAL APLICABIL, ȘI ORICE ÎNDOIILE CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA LOR VOR FI INTERPRETATE ÎN BENEFICIUL APLICABILITĂȚII LOR.

2. SERVICII

2.1. GoIT oferă diferite tipuri de produse și servicii, inclusiv cursuri online, videoclipuri, conținut textual și grafic, conținut interactiv și alt conținut și servicii (Servicii).

2.2. Serviciile sunt furnizate contra cost. În cele mai multe cazuri, Serviciile sunt împărțite în cursuri separate (separat, un curs). Puteți achiziționa unul sau mai multe cursuri la alegere.

2.3. Anumite Servicii pot fi furnizate gratuit (fie ca parte a activităților promoționale, fie în alt mod). GoIT poate modifica prețurile sau disponibilitatea anumitor Servicii fără notificare prealabilă. De exemplu, unele conținuturi care fac parte dintr-un anumit curs pot fi actualizate pentru a include materiale noi sau pot fi șterse definitiv. Pentru a evita orice îndoială, Serviciile gratuite sunt furnizate fără vreo posibilitate de rambursare.

2.4. Accesul la Servicii este acordat individual și nu poate fi transferat niciunei alte persoane, cu excepția cazului în care s-a convenit anterior cu GoIT. Nu aveți dreptul să partajați datele de autentificare (de exemplu, datele de conectare și parola) cu alte persoane. Este posibil să monitorizăm utilizarea acreditărilor dumneavoastră și să vă suspendăm sau să vă închidem contul în cazul în care considerăm că acestea sunt utilizate cu încălcarea acestor Termeni.

2.5. GoIT poate întrerupe orice curs. Dacă o astfel de întrerupere este de interes pentru dvs., vă vom notifica în prealabil.

2.6. GoIT nu este o instituție de învățământ acreditată în conformitate cu legile din România și nu prestează cursuri de formare profesională autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări. GoIT nu oferă note academice, credite sau confirmări similare ale finalizării cu succes a cursurilor. Acest lucru înseamnă că instituțiile de învățământ nu sunt obligate să ia în considerare finalizarea cursurilor. În consecință, GoIT nu este obligată să obțină nicio recunoaștere academică sau certificare a conținutului Serviciilor.

2.7. GoIT urmărește să asigure accesul neîntrerupt la Servicii. Dacă nu puteți accesa Site-ul sau utiliza Serviciile sale pentru o perioadă de timp mai mare de 24 de ore din culpa noastră, puteți obține o prelungire a accesului la Site sau Servicii pentru o perioadă rezonabilă de timp. În acest caz, vă rugăm să ne contactați și să ne explicați problema cu care v-ați confruntat în detaliu.

2.8. Pentru toate serviciile achiziționate prin intermediul Netopia acestea vor fi puse la dispoziția consumatorului după efectuarea cu succes a plății online odată cu data de începere a cursului achizitionat.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI CONTUL DE UTILIZATOR

3.1. Pentru a utiliza Serviciile, aveți nevoie de un cont la GoIT. GoIT vă va crea contul, dar va trebui să finalizați înregistrarea confirmând e-mailul și configurând o nouă parolă.

3.2. Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a vă înregistra contul. În cazul în care vârsta majoratului este diferită în jurisdicția dumneavoastră de reședință, trebuie să ajungeți la vârsta majoratului respectivă (dar cel puțin 18 ani) pentru a finaliza înregistrarea. Dacă aveți sub 18 ani și/ sau nu ați împlinit vârsta majoratului în jurisdicția dumneavoastră, veți obține consimțământul pentru o astfel de înregistrare și utilizare a Serviciilor noastre de la părinții / tutorii / administratorii sau persoanele care le înlocuiesc în vederea înregistrării unui cont la Sistemul informatic GoIT.

3.3. Dacă sunteți limitat din punct de vedere legal (din alte motive decât neajungerea la vârsta majoratului):

(a) în drepturile dumneavoastră de a încheia contracte; și/sau

(b) în capactitatea de a vă exercita alte drepturi civile,

este posibil să nu puteți să va înregistrați un cont la GoIT și înregistrarea anterioară să fie închisă și contul șters.

3.4. Nu este necesar să dețineți nicio educație sau formare specifică pentru a utiliza Serviciile sau pentru a vă înscrie la un Curs.

3.5. GoIT își rezervă dreptul de a vă suspenda sau închide contul fără a explica motivele și cu efect imediat în cazul în care sunt detectate încălcări ale acestor Termeni.

4. PLĂȚI ȘI RAMBURSĂRI

4.1. Preturile produselor sunt exprimate in EUR, USD sau moneda locala si pot include TVA sau nu, in functie de legislatia aplicabila. Preturile valabile sunt cele vizibile pe Site sau comunicate Utilizatorului atunci cand este plasata o comanda. Prețurile pot fi modificate oricând, la discreția GoIT.

4.2. GoIT acceptă transferuri bancare și carduri de credit ca principalele metode de plată. În funcție de locația dvs. și de alți factori, este posibil să puteți:

(a) utiliza sisteme de plată adiționale;

(b) să plătiți Serviciile în rate.

4.3. Este posibil să fiți taxat în EUR, USD sau în moneda locală. GoIT nu percepe taxe sau comisioane suplimentare pentru efectuarea plății pentru Servicii, dar, în funcție de metoda de plată pe care o alegeți, instituțiile bancare sau alte instituții financiare (prestatori de sisteme de plată, instituții de plată etc.) pot percepe un comision pentru efectuarea unei astfel de plăți. Suma și procedura de stabilire a acestor comisioane sunt stabilite independent de către instituțiile bancare și alte instituții financiare și nu depinde de GoIT.

4.4. Plățile făcute de dvs. sunt procesate prin procesatori de plăți terți. Prin acceptarea termenilor, ne autorizați să furnizăm datele dumneavoastră de plată unui furnizor de plăți terț pentru procesarea plăților dvs. Este posibil să modificăm procesatorii de plăți terți. În consecință, unele metode de plată pot fi adăugate sau pot deveni indisponibile din când în când. Vă rugăm să rețineți că GoIT nu este o instituție de plată și nu procesăm plățile dvs. în numele nostru.

4.5. În caz de neplată a Serviciilor, este posibil să vă limităm sau să încetăm accesul la Servicii în orice moment.

4.6. Achizițiile Serviciilor nu sunt rambursabile, cu excepția cazului în care legea aplicabilă din jurisdicția dumneavoastră prevede altfel sau este menționată în acești Termeni.

4.7. În cazul rambursărilor efectuate prin intermediul Netopia clientul va primi banii prin intermediul platformei fără a suporta plata comisionului de tranzacție. Rambursările vor fi efectuate în baza contractului de prestări servicii de informare și consultanță încheiat cu compania GOIT.

5. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI. CONDUITE INTERZISE

5.1. Atunci când utilizați Serviciile, sunteți obligat:

(a) să păstrați condifențialitatea detaliilor contului și să nu le dezvăluiți altor persoane;

(b) să ne informați despre orice încălcare a securității contului;

(c) să respectați limitările legate de Drepturile de proprietate intelectuală;

(d) să respectați principiile echității academice;

(e) să achitați facturile în timp util;

(f) să nu utilizați Serviciile în scopuri interzise și/sau cu încălcarea acestor Termeni;

(g) să nu faceți publicitate nesolicitată sau neautorizată, să nu încărcați material promoțional, corespondentă nesolicitată, spam sau orice altă solicitare comercială.

5.2 .În plus, la înscrierea la Curs, vă angajați:

(a) să dedicați o perioadă de timp necesară pentru a finaliza cursul;

(b) să participați proactiv la Curs, inclusiv lucrând în grup pentru a finaliza sarcinile de grup;

(c) să prgătiți temele pentru acasă și/sau sarcinile suplimentare, să nu încărcați niciun conținut care nu este al dumneavoastră ca teme sau altfel;

(d) să respectați termenele relevante;

(e) să tratați cu respect celelalte persoane care participă la Curs.

5.3. GoIT nu tolerează hărțuirea, urmărirea, comportamentul abuziv, obscen sau ofensator. Orice astfel de comportament cu privire la angajații GoIT, agenții, clienții sau alți utilizatori ai Serviciilor noastre sunt interzise. Dacă luăm cunoștință de un astfel de comportament, contul celui care a încălcat această regulă poate fi suspendat imediat și șters fără nicio compensație.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI UTILIZĂRI PERMISE

6.1. GoIT este unicul proprietar legal și efectiv al și/sau are licență activă (după caz) pentru orice drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului publicat pe Site, indiferent dacă este protejat în temeiul legilor privind drepturile de autor sau în alt mod și cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres (Drepturi de proprietate intelectuală). Acestea includ toate materialele, programele, secretele comerciale, mărcile comerciale, brevetele, desenele și modelele industriale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale GoIT, în conformitate cu legile și tratatele locale, UE și internaționale aplicabile. Nicio parte a produselor sau serviciilor GoIT nu poate fi reprodusă și/sau dezvăluită în niciun fel fără acordul prealabil scris al GoIT.

6.2. GoIT vă oferă o licență neexclusivă și netransferabilă pentru a utiliza Serviciile sale (inclusiv conținutul aferent) în scopuri necomerciale. Domeniul de aplicare al unei astfel de licențe este limitat la scopuri educaționale. În special, aceasta înseamnă că nu aveți dreptul să copiați, să reproduceți, să decompilați sau să transformați conținutul Site-ului, cu excepția cazului în care este necesar să vă finalizați sarcinile în cadrul Cursurilor și/sau să vă continuați practicile educaționale legate de Cursuri. În plus, nu aveți dreptul să partajați aceste conținuturi cu nicio terță persoană.

6.3. Atunci când utilizați Serviciile, vă puteți crea propriul conținut (inclusiv temele pentru acasă, temele de echipă, chestionarele sau comunicarea cu alți utilizatori și instructori). Vă păstrați dreptul de proprietate deplină asupra unui astfel de conținut. Cu toate acestea, este posibil ca un astfel de conținut să nu includă conținutul protejat de drepturile de proprietate intelectuală, iar dacă un astfel de conținut include conținutul nostru protejat, este considerat ca fiind protejat de Drepturile de Proprietate Intelectuală. Spre exemplu, vă păstrați toate drepturile asupra notelor făcute atunci când utilizați Serviciile, dar nu deveniți proprietarul prezentărilor sau videoclipurilor utilizate ca bază pentru notele dvs.

6.4. The content on the Website may not be copied, assigned, transferred or otherwise used for commercial or other purposes. The use of trademarks and logos on the website is possible only with the prior written permission of the service provider, and the use and distribution of image materials (including images, text, page layout or format) on the website is possible only with the prior written permission of the service provider.

6.5. Nerespectarea de către dvs. a prevederilor acestei clauze poate duce la închiderea imediată a contului dvs. În afară de aceasta, GoIT poate solicita recuperarea daunelor și pierderilor sale (inclusiv a pierderilor rezultate) care au apărut din încălcarea de către dumneavoastră a prevederilor acestor Termeni referitoare la drepturile de proprietate intelectuală.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII ȘI DESPĂGUBIRI

7.1. GoIT depune toate eforturile pentru a se asigura că serviciile sunt disponibile în orice moment și că transmiterea datelor este lipsită de erori, dar acest lucru nu poate fi garantat din cauza naturii internetului. GoIT nu va fi răspunzător pentru întârzierea rezultată sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor, în cazul în care întârzierea sau lipsa de acțiune au loc din motive care sunt dincolo de controlul nostru.

7.2. Încercăm să vă oferim Serviciile actualizate și relevante (inclusiv Servicii interactive și conținut furnizat de instructori). Cu toate acestea, GoIT nu oferă nicio declarație sau garanție (expresă sau implicită) cu privire la acuratețea, exhaustivitatea și/sau relevanța informațiilor furnizate de GoIT (cu excepția cazului în care se prevede altfel). GoIT nu poate fi tras la răspundere pentru că vă bazați pe astfel de informații, inclusiv atunci când decideți pe baza acestor informații. Nu garantăm că veți putea aplica informații specifice anumitor sarcini specifice.

7.3. Serviciile sunt furnizate “ca atare”, iar GoIT declină în mod expres orice garanții sau condiții (exprese sau implicite), inclusiv garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare.

7.4. Este responsabilitatea dumneavoastră ca Utilizator să vă asigurați că echipamentul dumneavoastră informatic este compatibil cu Site-ul.

7.5. Răspunderea totală a GoIT nu va depăși în niciun caz prețul Serviciilor plătite de dumneavoastră în ultimele 12 luni.

7.6. Recunoașteți și sunteți de acord că limitările răspunderii stabilite în acești Termeni sunt rezonabile și corecte.

7.7. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați GoIT de toate pretențiile, datoriile, cheltuielile și daunele (în măsura în care vă pot fi atribuite în conformitate cu legislația aplicabilă), inclusiv onorariile și costurile rezonabile ale avocaților, efectuate de orice terță parte în legătură cu:

(a) utilizarea sau încercarea dumneavoastră de utilizare a Serviciilor cu încălcarea acestor Termeni;

(b) încălcarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau drepturi ale oricărei terțe părți; sau

(c) conținutul dvs., inclusiv, dar fără a se limita la orice reclamație de încălcare sau deturnare de drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate.

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. Toate aspectele legate de furnizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sunt guvernate de Politica noastră de confidențialitate, făcând parte din acești Termeni.

9. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

9.1. Acești Termeni și condiții și orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România. Reglementarea relațiilor juridice care decurg din contracte separate sau acorduri suplimentare pe care le puteți încheia cu GoIT pentru furnizarea unui anumit tip de Serviciu poate fi efectuată în conformitate cu legislația unui alt stat, la discreția GoIT.

10. JURISDICȚIE, ARBITRAJ ȘI RENUNȚAREA LA LITIGII TIP “CLASS ACTION”

10.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală va fi definitivă, obligatorie şi executorie. Tribunalul arbitral va fi format dintr-un arbitru unic desemnat de părți. Locul arbitrajului va fi București, România. Limba arbitrajului va fi limba română. Cauza va fi guvernată de normele de drept substanțial din România.

10.2. Nici dvs., nici GoIT nu suntem de acord cu niciun arbitraj tip “class action”, iar arbitrul nu va avea autoritatea de a proceda pe o astfel de bază. O parte poate invoca o cerere sau o cerere reconvențională numai în calitatea individuală a părții respective și nu în calitate de reclamant sau membru al clasei în cadrul unei pretinse proceduri colective. Arbitrul nu poate consolida pretențiile mai multor persoane și nu poate prezida în alt mod nicio formă de procedură colectivă. În conformitate cu acordul de arbitraj, arbitrul nu va combina sau consolida mai mult de o cerere părți fără acordul scris al tuturor părților afectate la o procedură de arbitraj.

10.3. Prin acceptarea arbitrajului litigiilor, astfel cum se prevede în prezentul document, sunteți de acord că renunțați la dreptul la un proces ]n instanțele de drept comun și vă limitați dreptul la o cale de atac. Înțelegeți că renunțați la drepturile dumneavoastră la alte procese de soluționare disponibile, cum ar fi o acțiune în instanță.

10.4. O acțiune în instanță este posibilă numai dacă clauza compromisorie prevăzută la art. 10.1. este considerată de un judecător ca fiind nulă și inaplicabilă. In acest caz, litigiul va fi solutionat de instanta competenta din Bucuresti, Romania.

11. ALTE PREVEDERI

11.1. Acești Termeni și toate celelalte prevederi la care se face referire aici conțin întregul acord dintre dumneavoastră și GoIT cu privire la utilizarea Serviciilor.

11.2. Sunteți de acord că nu există nicio relație de asociere în participație, parteneriat, angajare sau agenție între dumneavoastră și GoIT ca urmare a acestor Termeni sau a utilizării Serviciilor.

11.3. GoIT nu va fi responsabil pentru nici o nefuncționare din cauza unor circumstanțe neprevăzute sau a unor cauze care nu se află sub controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la: acte ale lui Dumnezeu, cum ar fi incendiile, inundațiile, cutremurele, uraganele, furtunile tropicale sau alte dezastre naturale; război, revoltă, incendiere, embargouri, acte de autoritate civilă sau militară sau terorism; greve sau deficite în transporturi, instalații, combustibil, energie, forță de muncă sau materiale; defectarea infrastructurii de telecomunicații sau de servicii de informare; hacking, spam sau orice defecțiune a unui computer, server sau software, atât timp cât un astfel de eveniment continuă să întârzie performanța noastră.

11.4. Anumite link-uri de pe Site vă vor permite să părăsiți Site-ul. Site-urile legate nu se află sub controlul GoIT, iar GoIT nu este responsabilă pentru conținutul niciunui site legat sau pentru orice conținut de pe orice site web din aval sau pentru politicile de confidențialitate ale acestor site-uri.

12. INFORMAȚII ȘI CONTACT

12.1. Suntem în permanență preocupați de calitatea Serviciilor noastre. Prin urmare încurajam orice feedback. Apreciem timpul și efortul dvs. pentru a ne comunica orice sugestie, satisfacție sau insatisfacție legate de experiența avută. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la: [email protected].